Daha az ödeyerek emeklilik fırsatı

Prim borcunu ödeyemeyen BAĞ-KUR’luların prim borçları muhtelif zamanlarda çıkartılan kanunlarla silindi. Silinen prim borçlarını kapsayan sigortalılık süreleri de donduruldu. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel...

Onlar artık emekli olabilecek

Haziran ayında yürürlüğe giren 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 84. madde eklendi. Buna göre, 4/b...