Gençlik ve Spor Bakanlığı paklık vazifelisi alımı! Maaşlar ve takım dağılım tablosu…

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 kişilik işçi alımı yapacağını duyurdu. Müracaat yapacak adayların en az ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. İstihdam kuralları ortasında bayan ve erkek bireylerin müracaat yapabileceği belirtilmiştir.

GSB GENEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen kuralları taşımak.

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

 • Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

 • 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

 • Özel kanun yahut başka mevzuatta yer alan kaideleri taşımak.

 • Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

 • Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak.

 • Görevini devamlı yapmaya mahzur hastalığı bulunmamak.

 • Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya mani durumu bulunmamak.

 • Başvurduğu takımın bulunduğu vilayet sonlarında ikamet etmek.

 • Başvuru yaptığı takım için aranan cinsiyet kaidesini taşımak.

 • Eski hükümlü daima personel konumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski

 • Hükümlü yahut Terörle Çabada Malul Sayılmayacak Formda Yaralananların Personel Olarak Alınmasında Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı formda eski hükümlü olmak,

 • Engelli daima personel durumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Metot ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı halde engelli olmak.

GSB ÖZEL MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

Temizlik Vazifelisi meslek kolu için; 

En az ortaöğretim (lise ve dengi) tahsil seviyesine sahip olmak.

Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son müracaat tarihi (12 Ağustos 2022) prestijiyle aranan kurallara haiz olması gerekmektedir.

Adayların müracaatlarının, müracaat yaptığı konum ve meslek koluna uygun olması gerekmektedir. 

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Son vakitlerde açıklanan yeni artırımlarla birlikte bir çok meslek kümesine artırım yapıldı. Bunlar içerisinde en çok Merak edilenlerden birisi de Paklık Vazifelisi maaşları oldu.

Geçtiğimiz yıla nazaran maaşlarda %41,69 oranında artırım yapılması ile birlikte kamuda hizmet veren ve 5 bin TL civarında olan paklık vazifelisi maaşları 2022 temmuz ayı ile birlikte 8.500 TL civarında oldu. 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru kaidelerini taşıyan adaylar 08 – 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilecektir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 çizgisi üzerinden de müracaatlar yapılabilecektir.

İLANIN TAMAMI VE TABLOYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.